ЗАВДАННЯ НАШОЇ РОБОТИце надання допомоги з розвитку Вашого бізнесу шляхом:

  • взяття на себе функцій з ведення обліку та складання звітності
  • оптимізації податкового та бухгалтерського обліку;
  • вибору оптимальної для суб’єкта господарювання системи оподаткування;
  • пошуку проблемних ділянок і ризиків в господарській діяльності та надання рекомендацій з їх усунення
  • задоволення потреб інвесторів у складанні звітності за міжнародними стандартами
  • захисту інтересів підприємства у випадках неправомірних дій контролюючих органів та порушення договірних зобов’язань
  • надання інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень, орієнтованих на підвищення ефективності діяльності
  • підвищення кваліфікації працівників бухгалтерської служби

Реалізація цих завдань сприяє підвищенню ефективності управління й забезпеченню контролю над ризиками, що виникають в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності Вашого підприємства.