організація й Проведення семінарів та тренінгів

Правою рукою керівника вже на старті бізнесу є бухгалтер. Адже від бухгалтера залежить і достовірне представлення стану справ підприємства, і впевненість засновників перед контролюючими органами.

Сучасні умови господарювання висувають високі вимоги до фахівців з бухгалтерського обліку. Серед основних – це високий рівень фахових знань, готовність до постійного навчання та підвищення своєї кваліфікації, здатність оперативно реагувати на постійні зміни законодавства, вміння відстоювати та захищати інтереси підприємства.


Фахівці нашої компанії допоможуть Вам відповідати цим вимогам шляхом проведення семінарів, тренінгів, навчальних курсів відповідно до Ваших потреб, запитів та з урахуванням актуальних законодавчих змін. В прагненні до самовдосконалення не зупиняйтесь на досягнутому, навчайтесь разом з нами та не відмовляйте собі в задоволенні бути на крок попереду інших!
Компанія «Ес.Сі.Ай.-Консалтинг» пропонує своїм клієнтам тематичні семінари і тренінги, з врахуванням побажань замовників (з виїздом на підприємство, з врахування виду та специфіки діяльності тощо), семінари з питань актуальних змін законодавства, вебінари, участь в навчальних програмах. Такі заходи дозволяють формувати у фахівців з бухгалтерського обліку бухгалтерське мислення, розвивати вміння бачити в кожному документі та господарській операції важливі деталі, що дозволить правильно відобразити операції в обліку та звітності, розрахувати необхідні податки та платежі, а також захистити інтереси підприємства перед контрагентами та контролюючими органами.

 

АФІША ТРЕНІНГІВ, СЕМІНАРІВ ТА МАЙСТЕР-КЛАСІВ ВІД ТОВ "ЕС.СІ.АЙ.-КОНСАЛТИНГ"

— щомісячні семінари з оглядом актуальних змін законодавства та роз'яснень контролюючих органів;

— тренінги з проблемних питань:

     оптимізації оподаткування в межах чинного законодавства;
     бухгалтерського обліку для початківців;
     бухгалтерського обліку для професіоналів: від бухгалтера-початківця до головного бухгалтера;
     бухгалтерського обліку для IT-спеціалістів;
     податкових перевірок та податкових спорів;
     інших актуальних питань бухгалтерського обліку та оподаткування

 

Наша компанія пропонує також інтенсивне навчання бухгалтерській справі початківців та підвищення кваліфікації фахівців та запрошує всіх бажаючих на тренінги:

 

1. «Бухгалтерський облік для початківців»

Основне завдання тренінгу вбачається в наданні знань та формуванні навиків, які стануть корисними для тих, хто вирішив займатися бухгалтерською справою.
Цільова аудиторія: бажаючі опанувати бухгалтерську справу; практикуючі бухгалтери; приватні підприємці, які ведуть бухгалтерський облік самостійно; керівники підприємств.
Тренінг призначений для тих, хто хоче:

 • отримати знання з бухгалтерського та податкового обліку;
 • опанувати навики ведення бухгалтерського та податкового обліку;
 • освоїти базові засади обліку складання та подання фінансової та податкової звітності.
 • Курс включає в себе вивчення теорії бухгалтерського та податкового обліку, заповнення первинних документів, рішення завдань на типових практичних прикладах в бухгалтерії, cкладання проводок, звітності, проведення розрахунків, в т.ч. за податками й платежами. Після проходження теорії і документальної практики закріплюємо свої знання і навики в програмі «1С: Підприємство – Бухгалтерія для України 8.2».

 

2. “Бухгалтерський облік для професіоналів: від бухгалтера-початківця до головного бухгалтера”

Основне завдання тренінгу вбачається в наданні знань та формуванні навиків, які стануть корисними для практикуючих бухгалтерів в їх повсякденній роботі.
Цільова аудиторія: практикуючі бухгалтери; головні бухгалтери; суб’єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з аутсорсингу; підприємці, які ведуть бухгалтерський облік самостійно.
Тренінг призначений для тих, хто хоче:

 • розширити свої знання з бухгалтерського та податкового обліку;
 • закріпити вміння щодо складання фінансової та податкової звітності;
 • освоїти базові засади податкового планування для підвищення ефективності діяльності.

 

3. «Бухгалтерський облік для ІТ-спеціалістів»

Основне завдання тренінгу вбачається в наданні знань та формуванні навиків ІТ-спеціалістів в цілях підтримки якості послуг з розробки та обслуговування ПЗ з бухгалтерського обліку.
Цільове спрямування тренінгу:

 • підвищити рівень кваліфікації ІТ-спеціалістів в сфері бухгалтерського обліку;
 • скоротити витрати на залучення сторонніх консультантів при розробці та обслуговуванні ПЗ з бухгалтерського обліку;
 • Курс призначений для тих, хто хоче:
 • отримати знання з основ бухгалтерського обліку та загальних засад складання звітності;
 • отримати знання з основ податкового обліку
 • сформувати практичні навики ведення обліку та складання звітності
 • підвищити рівень своєї конкурентоздатності на ринку праці.

 

  «Свічка нічого не втрачає, якщо від її полум’я запалала інша свічка»
Готфрід Келлер

 

 

Види семінарів для бухгалтерів, фінансових директорів та керівників

Досить часто в сфері бухгалтерського та податкового обліку вводяться ті чи важливі зміни, про які обов'язково повинен бути обізнаний весь бухгалтерський персонал підприємства та керівництво, з метою недопущення та/або мінімізації посилок помилок в обліку та звітності. Для проведення роз'яснювальної роботи серед бухгалтерів та підвищення рівня їх професіоналізму організовуються бухгалтерські семінари. На цих заходах у них з'являється можливість удосконалюватися і розвиватися у своїй професійній сфері.

Серед головних переваг семінарів з бухгалтерського обліку можна виділити те, що на них завжди представлена вичерпна інформація, яка стосується тих чи інших змін у податковій та бухгалтерський сферах, а також змін нормативно-правових актів, що стосуються роботи управлінського персоналу. Як показує практика, у бухгалтерів не вистачає часу на те, щоб стежити за всіма нововведеннями.

Ще однією перевагою семінарів і тренінгів для бухгалтерів, фінансових директорів та керівників є те, що на них обов'язково відбувається обговорення тієї інформації, якій було присвячено захід, в режимі «питання-відповідь». Що є особливо цінним з точки зору можливості отримання консультативної підтримки слухачів з врахуванням специфіки їх господарської діяльності та обставин здійснення господарської операції і особливостей функціонування бізнесу.

Семінар з бухгалтерського і податкового обліку може бути організований по-різному. Наша компанія вже впродовж тривалого проміжку часу спеціалізується на проведенні семінарів для фахівців. Ми підібрали найуспішніші форми проведення таких заходів.

До них можна віднести наступні форми:

 • щоквартальні семінари з розглядом проблемних питань оподаткування, обліку та складання місячної та квартальної звітності;
 • щомісячні семінари з актуальних питань обліку і оподаткування, змін нормативно-правових актів;
 • вебінари-практикуми для фокус-груп з окремих питань обліку  звітності в форматі онлайн, які організовуються за допомогою Інтернет-технологій;
 • корпоративні семінари та вебінари, які організовуються та проводяться для працівників бухгалтерських та фінансових служб, відділу кадрів підприємства-замовника.

Особливо актуальними залишаються щоквартальні семінари, на яких розглядається податкова та бухгалтерська звітність, а також проблемні питання практичного характеру, які виникають при її складанні. Семінари такого виду, як правило, приурочені до здачі квартальних звітів. Завдяки проходження підвищення кваліфікації на такого виду семінарах працівники бухгалтерських служб готується до здачі звітів і здають без грубих помилок, які в такого роду документах просто неприпустимі або з мінімальною їх кількістю.

В рамках проведення подібних навчальних заходів їх слухачам вдається отримати вичерпну інформацію з багатьох питань, в тому числі:

 • інформацію про зміни, що відбулися в основних законодавчих документах, які так чи інакше стосуються бухгалтерського обліку та податкових розрахунках за звітний період;
 • змін у формах звітних документів;
 • змін у стандартах бухгалтерського обліку;
 • практики судового вирішення спорів з контролюючими органами з питань бухгалтерського обліку і оподаткування;
 • оптимізації оподаткування через вибір адекватної особливостям функціонування суб’єкта господарювання системи оподаткування.

Бухгалтерські тренінги, які організовуються та проводяться компанією, як правило, є або довготривалими за часом їх проведення - від 2 до 10 семінарів, об’єднаних спільною тематикою, або мають виключно практичне спрямування та орієнтовані на всебічний розгляд конкретної проблеми, проблемної ситуації, яка актуальна для більшості суб’єктів господарювання або є новою в їх обліковій та податковій практиці.

У нашій компанії працюють досвідчені фахівці, які добре знаються на бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Вони постійно відслідковують всі актуальні законодавчі зміни з питань обліку та оподаткування, здійснюють підготовку дайджестів з актуальних законодавчих змін для постійних клієнтів компанії.  Відвідування семінарів, вебінарів та тренінгів, що організовуються та проводяться нашою компанією – це запорука якісного професійного зростання фахівців в сфері бухгалтерського обліку та оподаткування.

 

Поділитися: