РАЗОВІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ТОВ ТА ФОП

Ми створюємо не лише цінність нашого продукту, а цінність співпраці з нами!

 

Пропонуємо Вам додаткові разові послуги для юридичних осіб та ФОП:

 • Послуги з кадрового обліку, нарахування та виплати заробітної плати найманим працівникам, що включає:
  - оформлення кадрових наказів (прийом, звільнення, переведення, відпустки, лікарняні, затвердження штатного розпису, графіків відпусток);
  - ведення журналу реєстрації наказів; складання трудових договорів; заповнення трудових книжок працівників (за необхідності);
  - формування особистих справ співробітників; видача довідок співробітникам з місяця роботи;
  - ведення обліку робочого часу;
  - нарахування зарплати та авансу, відпускних, лікарняних, декретних;
  - контроль за своєчасністю та сплатою податків із зарплати;
  - виплата заробітної плати (в системі клієнт-банк/підготовка готівкових відомостей на виплату заробітної плати);
  - підготовка та здача Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску – 500 грн. / 1 співробітник;.
 • Підготовка Таблиці даних платника податків та пояснень до неї – 1000 грн..
 • Підготовка Пояснень до податкових накладних (розрахунків коригування), реєстрація яких зупинена – від 2000 грн.
 • Підготовка документів щодо виключення платника податків з переліку ризикових – від 2000 грн.
 • Підготовка Скарги на рішення про неврахування Таблиці даних платника податків – від 2000 грн.
 • Підготовка Скарги на рішення про неврахування Пояснень до ПН/РК, реєстрація яких зупинена – від 3000 грн.
 • Постановка обліку і налагодження документообігу на новоствореному підприємстві – від 5000 грн.
 • Відновлення бухгалтерського обліку на підприємстві – від 5000 грн./ за місяць, який підлягає відновленню.
 • Експрес-аудит податкової декларації з податку на прибуток та фінансової звітності – 5500 грн. 

 

Додаткові послуги для ФОП на спрощеній системі оподаткування:

 • Ведення Книги обліку доходів - від 1000,00 грн.
 • Складання Податкової звітності ФОП - 1000,00 грн..
 • Реєстрація в контролюючих органах каси РРО/ПРРО - 1000 грн..
 • Ведення товарного обліку (придбання-реалізація) – від 1000,00 грн. в місяць.
 • Консультація щодо реєстрації ФОП, що включає: визначення видів діяльності та підбір КВЕД; підбір оптимальної системи оподаткування; інформування щодо обов’язкової звітності, яка подається ФОП до контролюючих органів; інформування про обмеження та заборони для ФОП – 1000,00 грн.
 • Аудит діяльності ФОП, що включає: перевірку правильності сплачених податків; перевірку правильності подання звітів; перевірку книги обліку доходів; перевірку наявності податкового боргу та підстав його виникнення; підготовку письмового звіту і рекомендацій – вартість договірна.
 • Підготовка до припинення діяльності, що включає: перевірку правильності сплати податків; перевірку правильності поданих звітів; підготовку ліквідаційних звітів; консультацію щодо припинення діяльності – 2000 грн.