Податковий консалтинг

– консультування щодо оподаткування прибутку підприємств, ПДВ, доходів фізичних осіб, інших податків та зборів;

– консультування щодо виправлення помилок в податковій звітності;

– оптимізація системи бухгалтерського обліку та оподаткування;

– експертиза договорів щодо їх податкових наслідків;

– податкове планування;

– експрес діагностика стану бухгалтерського обліку;

– підготовка заперечень та оскаржень рішень контролюючих органів.

Податковий консалтинг – це комплекс послуг з роз’яснення та застосування норм чинного податкового законодавства, визначення податкових наслідків господарських операцій, а також знаходження законних схем планування податкового навантаження для підприємства з урахуванням специфіки його діяльності.

Від своєчасності проведення моніторингу та розуміння вимог податкового законодавства багато в чому залежать правильність прийнятих Вами рішень та стан справ на підприємстві.

Перевагами використання послуг з податкового консалтингу є можливість розробки та впровадження рішень, спрямованих на підвищення рівня безпеки Ваших активів, отримання практичних рекомендацій і пропозицій, спрямованих на мінімізацію виявлених (існуючих) або потенційних (прихованих) податкових та юридичних ризиків і / або помилок, врегулювання спірних ситуацій та питань за результатами перевірок податкових та інших контролюючих органів, розробка податкових стратегій з урахування специфіки діяльності підприємства та напрямів його розвитку.

Фахівці компанії «Ес.Сі.Ай.-Консалтинг» в рамках надання послуг з податкового консалтингу допоможуть Вам здійснити податкове планування та оптимізувати податкове навантаження з врахуванням вимог чинного законодавства для підвищення ефективності Вашої діяльності, а також налагодити конструктивний діалог з контролюючими органами.

 

«Зібратися разом — це початок. Бути разом — це прогрес. Працювати разом — це успіх»
Генрі Форд

 

 

Особливості податкового консалтингу

Податковий консалтинг допоможе в пошуку вирішення питань, пов'язаних із діяльністю компанії в сфері податкового планування, вибору системи оподаткування та здійснення податкових розрахунків, що дозволить оптимізувати податкові платежі та фінансові результати діяльності.

Як показує багаторічна практика співпраці з суб’єктами господарювання послуги з податкового консалтингу є одними з найбільш затребуваних на ринку консультаційних послуг.

Недостатній рівень обізнаності, брак досвіду і як наслідок велика кількість помилок в здійсненні податкових розрахунків, складанні і поданні податкової звітності призводять до серйозних фінансових втрат у вигляді податкового боргу та штрафних санкцій. Своєчасний податково-фінансовий консалтинг дозволяє або уникнути або мінімізувати наслідки подібних проблем, що виникають на практиці. При цьому запропоновані варіанти дій з оптимізації податкового навантаження знаходяться в правовому полі діючого законодавства та можуть бути використані суб’єктами господарювання в практичній діяльності як такі що не мають податкових ризиків.

Основними цілями консалтингу є:

  • оптимізація податкового навантаження через вибір оптимальної системи оподаткування з врахуванням розмірів та специфіки господарської діяльності замовника;
  • оцінка можливих податкових наслідків при укладанні договорів, бухгалтерський та податковий супровід їх виконання;
  • надання допомоги у вирішенні податкових спорів шляхом представлення інтересів при оскарженні рішень контролюючих органів у контролюючих органах та у суді, підготовку документів з оскарження рішень контролюючих органів;
  • організація захисної політики при спілкуванні з представниками податкових органів;

Робота на результат

Результатом роботи кваліфікованих податкових консультантів  компанії з податкового консалтингу розвиток бізнесу клієнта через оптимізацію фінансових результатів його діяльності, що є наслідком правильного вибору системи оподаткування та планування податкового навантаження на перспективу.

На практиці, податковий консалтинг включає наступні послуги, які можуть замовити Замовники:

  • аудит податкових розрахунків компанії (комплексний або тематичний);
  • виявлення податкових ризиків компанії в поточній діяльності або запланованих проектах або напрямах розвитку, податкове планування наслідків нових бізнес-проектів;
  • надання податкових консультацій та роз'яснень за запитом Замовника;
  • одаткову експертну оцінку договорів з точки зору їх податкових наслідків;
  • консультаційна підтримка компанії при податкових перевірках та оскарженні їх результатів на етапах досудового та судового врегулювання наслідків рішень контролюючих органів.

Замовити податковий консалтинг за вище вказаним спектром послуг можна в нашій компанії. Ми маємо багаторічний досвід роботи у вирішенні вище окреслених проблемних питань та успішно реалізовані проекти для наших клієнтів.

 

Поділитися:

 

-  консультування щодо оподаткування прибутку підприємств, ПДВ, доходів фізичних осіб, інших податків і зборів;

-  консультування щодо виправлення помилок в фінансовій та податковій звітності;

-  оптимізація системи бухгалтерського обліку та оподаткування;

-  експертиза договорів щодо їх податкових наслідків;

-  податкове планування;

-  експрес-діагностика стану бухгалтерського обліку, податкових розрахунків та звітності;

-  підготовка заперечень та оскаржень рішень контролюючих органів.