ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА

Законна оптимізація – управління результатом!


Пропонуємо Вам послуги з організації обліку та розробки облікової політики, що включають:

 • Постановку бухгалтерського обліку та налагодження документообігу для новоствореного підприємства – вартість договірна.
 • Розробка проекту Наказу про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві - від 3000 грн.
 • Розробка проекту Наказу про облікові політики та облікові оцінки на підприємстві – від 6000 грн.
 • Експрес аудит стану організації бухгалтерського обліку та документообігу на підприємстві – вартість договірна.

 

Фактори впливу на організацію бухгалтерського обліку, облікову політику підприємства та облікові оцінки:

 1.  В частині організації бухгалтерського обліку
  - організаційна структура суб'єктам господарювання, наявність філій, відокремлених підрозділів, відділень;
  - наявність та стан матеріально-технічного забезпечення підприємства;
  - обсяг господарської діяльності (кількість господарських операцій);
  - розміри підприємства та застосовувана система оподаткування (для визначення формату звітності).
 2. В частині облікової політики та облікових оцінок
  - стандарти, що використовуються для складання фінансової звітності;
  - стратегічні цілі діяльності підприємства та його податкова політика;
  - розміри підприємства та застосовувана система оподаткування (для застосування спрощень, передбачених НП(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»);
  - вид діяльності та види здійснюваних господарських операцій;
  - технологія виробництва, види готової продукції, супутньої та побічної продукції, наявність та види відходів;
  - особливості розрахунків з постачальниками та покупцями.

 

Враховуючи багатофакторність впливу на організацію бухгалтерського обліку та облікову політику не може існувати типової форми  Наказу про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві  на Наказу про облікові політики та облікові оцінки. Ці документи повинні враховувати специфіку діяльності, у зв’язку з чим ми застосовуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта, хто замовляє відповідні послуги.

 

Необхідність вибору та закріплення облікової політики розпорядчих документом обумовлена:

 • вибором одного з декількох варіантів методів та облікових процедур, які передбачені НП(С)БО;
 • вибором одного з декількох варіантів методів та облікових процедур в умовах невизначеності з метою оптимізації фінансового результату до оподаткування;
 • необхідністю захисту інтересів підприємства при підготовці заперечень та оскаржень до актів податкових перевірок та у спорах з податковими органами.