SCI-Consulting – кращі консалтингові послуги в Україні

Наша консалтингова компанія надає ті види послуг, які сьогодні особливо затребувані серед фізичних та юридичних осіб – інформаційно-консультаційні послуги в сфері бухгалтерського обліку та оподаткування, складання різних видів звітності. Під консалтингом прийнято розуміти експертне консультування осіб, які займають керівні посади в тих чи інших компаніях або одноособово здійснюють господарську діяльність.

Надання консалтингових послуг потрібно в тих випадках, коли компанія не здатна впоратися з проблемними питаннями, що виникають в ході їх господарської діяльності. Таких проблемних питань в ході господарської діяльності у компаній завжди вистачає і вони можуть бути досить різноманітними за своїми інформаційними запитами з точки зору глибини проблеми на невизначеності її наслідків. У такому випадку без професійної  допомоги ніяк не обійтися.

У нашій компанії працюють професіонали високого класу. Саме тому вони здатні вирішити питання будь-якої складності, а також допомогти направити діяльність компанії в потрібне русло.

Головне завдання консалтингової фірми полягає в тому, щоб всебічно дослідити запити замовників та надати необхідну консультаційну підтримку і допомогу. При цьому потрібно надати посильну допомогу для того, щоб компанія-клієнт досягла поставленої мети, а також досягла необхідного результату.

Основні цілі та завдання

Консалтингова компанія надає кваліфіковані види послуг всім компаніям, які потребують аналізу діяльності. Поради фахівців можуть допомогти вирішити проблему і вирішити, як компанія повинна розвиватися.

До основних завдань, які вирішують фахівці консалтингової компанії, можна віднести:

  • підвищення якості менеджменту компанії;
  • збільшенням ефективності діяльності бізнес-компанії;
  • проведення оптимізації основних бізнес-процесів;
  • вирішення виникаючих проблем в будь-яких сферах діяльності, особливо тих, що знижують ефективність роботи підприємства.

При цьому варто врахувати, що немає універсальних способів вирішення однотипних завдань для різних компаній без врахування специфіки діяльності. Тому розробляти способи вирішення завдань, а також стратегію розвитку, можна тільки після того, як буде проведено аналіз діяльності конкретної компанії та поставлених клієнтом завдань.

Серед основних і першочергових завдань, які найчастіше стоять перед консалтинговою компанією, можна виділити, наступні:

  • проведення аналізу діяльності компанії з метою визначення основних проблем, що виникають в ході господарської діяльності;
  • розробити рекомендації, які будуть включати в себе способи і методи підвищення ефективності діяльності компанії в цілому;
  • розробка ефективної стратегії розвитку компанії з точки зору оптимізації її системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю;
  • проведення перевірки документального забезпечення господарської діяльності чи її окремих напрямів / видів;
  • проведення реструктуризації відділів компанії;
  • проведення корпоративного навчання для підвищення кваліфікації співробітників компанії.

Як організовується робота консультанта

Наша компанія має все необхідне для того, щоб надати послуги консалтингу та допомогу компаніям незалежно від того виду діяльності. Також наші фахівці працюють з бізнесом на будь-який його стадії розвитку від створення до ліквідації. Після того, як буде проведено аналіз діяльності компанії, консультант зможе виявити головну проблему і зосередити всі зусилля на тому, щоб її розв'язати та надати допомогу клієнту по її оптимальному вирішенню.

Кожна проблема, виявлена в результаті проведеного аналізу, вимагає індивідуального підходу. Завдяки тому, що в нашій компанії працюють фахівці різної спрямованості, є можливість підійти професійно до вирішення виникаючих проблемних питань в діяльності компаній.

Як показує практика, саме експертний погляд сучасного фахівця дозволяє швидше розібратися в основних причинах зниження ефективності роботи компанії. Якщо замовити консалтинг в нашій компанії, то наші фахівці зможуть розробити найбільш успішну і ефективну модель ведення бізнесу та обрати найбільш ефективну систему організації та функціонування системи бухгалтерського обліку та оподаткування, організації внутрішнього контролю.

Вельми доцільним вважається звернення в консалтингову компанію, коли потрібно оцінити бухгалтерські та податкові ризики нового проекту чи напряму діяльності. Завдяки тому, що фахівці нашої компанії мають значний досвід роботи на ринку консалтингових послуг, вони зможуть професійно надати такі послуги.