організація й Проведення семінарів та тренінгів

Правою рукою керівника вже на старті бізнесу є бухгалтер. Адже від бухгалтера залежить і достовірне представлення стану справ підприємства, і впевненість засновників перед контролюючими органами.

Сучасні умови господарювання висувають високі вимоги до фахівців з бухгалтерського обліку. Серед основних – це високий рівень фахових знань, готовність до постійного навчання та підвищення своєї кваліфікації, здатність оперативно реагувати на постійні зміни законодавства, вміння відстоювати та захищати інтереси підприємства.


Фахівці нашої компанії допоможуть Вам відповідати цим вимогам шляхом проведення семінарів, тренінгів, навчальних курсів відповідно до Ваших потреб, запитів та з урахуванням актуальних законодавчих змін. В прагненні до самовдосконалення не зупиняйтесь на досягнутому, навчайтесь разом з нами та не відмовляйте собі в задоволенні бути на крок попереду інших!
Компанія «Ес.Сі.Ай.-Консалтинг» пропонує своїм клієнтам тематичні семінари і тренінги, з врахуванням побажань замовників (з виїздом на підприємство, з врахування виду та специфіки діяльності тощо), семінари з питань актуальних змін законодавства, вебінари, участь в навчальних програмах. Такі заходи дозволяють формувати у фахівців з бухгалтерського обліку бухгалтерське мислення, розвивати вміння бачити в кожному документі та господарській операції важливі деталі, що дозволить правильно відобразити операції в обліку та звітності, розрахувати необхідні податки та платежі, а також захистити інтереси підприємства перед контрагентами та контролюючими органами.

 

АФІША ТРЕНІНГІВ, СЕМІНАРІВ ТА МАЙСТЕР-КЛАСІВ ВІД ТОВ "ЕС.СІ.АЙ.-КОНСАЛТИНГ"

— щомісячні семінари з оглядом актуальних змін законодавства та роз'яснень контролюючих органів;

— тренінги з проблемних питань:

     оптимізації оподаткування в межах чинного законодавства;
     бухгалтерського обліку для початківців;
     бухгалтерського обліку для професіоналів: від бухгалтера-початківця до головного бухгалтера;
     бухгалтерського обліку для IT-спеціалістів;
     податкових перевірок та податкових спорів;
     інших актуальних питань бухгалтерського обліку та оподаткування

 

Наша компанія пропонує також інтенсивне навчання бухгалтерській справі початківців та підвищення кваліфікації фахівців та запрошує всіх бажаючих на тренінги:

 

1. «Бухгалтерський облік для початківців»

Основне завдання тренінгу вбачається в наданні знань та формуванні навиків, які стануть корисними для тих, хто вирішив займатися бухгалтерською справою.
Цільова аудиторія: бажаючі опанувати бухгалтерську справу; практикуючі бухгалтери; приватні підприємці, які ведуть бухгалтерський облік самостійно; керівники підприємств.
Тренінг призначений для тих, хто хоче:

 • отримати знання з бухгалтерського та податкового обліку;
 • опанувати навики ведення бухгалтерського та податкового обліку;
 • освоїти базові засади обліку складання та подання фінансової та податкової звітності.
 • Курс включає в себе вивчення теорії бухгалтерського та податкового обліку, заповнення первинних документів, рішення завдань на типових практичних прикладах в бухгалтерії, cкладання проводок, звітності, проведення розрахунків, в т.ч. за податками й платежами. Після проходження теорії і документальної практики закріплюємо свої знання і навики в програмі «1С: Підприємство – Бухгалтерія для України 8.2».

 

2. “Бухгалтерський облік для професіоналів: від бухгалтера-початківця до головного бухгалтера”

Основне завдання тренінгу вбачається в наданні знань та формуванні навиків, які стануть корисними для практикуючих бухгалтерів в їх повсякденній роботі.
Цільова аудиторія: практикуючі бухгалтери; головні бухгалтери; суб’єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з аутсорсингу; підприємці, які ведуть бухгалтерський облік самостійно.
Тренінг призначений для тих, хто хоче:

 • розширити свої знання з бухгалтерського та податкового обліку;
 • закріпити вміння щодо складання фінансової та податкової звітності;
 • освоїти базові засади податкового планування для підвищення ефективності діяльності.

 

3. «Бухгалтерський облік для ІТ-спеціалістів»

Основне завдання тренінгу вбачається в наданні знань та формуванні навиків ІТ-спеціалістів в цілях підтримки якості послуг з розробки та обслуговування ПЗ з бухгалтерського обліку.
Цільове спрямування тренінгу:

 • підвищити рівень кваліфікації ІТ-спеціалістів в сфері бухгалтерського обліку;
 • скоротити витрати на залучення сторонніх консультантів при розробці та обслуговуванні ПЗ з бухгалтерського обліку;
 • Курс призначений для тих, хто хоче:
 • отримати знання з основ бухгалтерського обліку та загальних засад складання звітності;
 • отримати знання з основ податкового обліку
 • сформувати практичні навики ведення обліку та складання звітності
 • підвищити рівень своєї конкурентоздатності на ринку праці.

 

  «Свічка нічого не втрачає, якщо від її полум’я запалала інша свічка»
Готфрід Келлер

 

Поділитися: